Důvěra. Kontinuita.
Trvalá udržitelnost.

Přibližně 70 % zemského povrchu je pokryto vodou, proto se Zemi také někdy říká „modrá planeta“. Společnost Greiner Assistec se hlásí k ochraně naší planety a jejích obyvatel. Plastovými produkty šetrnými k životnímu prostředí proto trvale udržitelné chování nekončí. 

„blue solution“ je závazkem společnosti Greiner Assistec jednat vůči životnímu prostředí, společnosti a našim zákazníkům ekologicky, hospodárné a sociální odpovědností. Podle našeho názoru lze totiž trvale udržitelný rozvoj zajistit pouze současným uskutečňováním všech tří aspektů. 

 

 

ekologický. ekonomicky. sociálně.
Přispíváme ke zdravému životnímu prostředí

Ekologie

Naše životní prostředí je naše minulost i současnost a my všichni se musíme postarat o to, aby bylo zachováno i do budoucna! Společnost Greiner Assistec tuto odpovědnost ráda přijímá!

Jako součást průmyslového podniku klademe důraz na viditelná a dlouhodobá opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Nereagujeme pouze na změny životního prostředí, ale dali jsme si za cíl i proaktivní přístup. Přitom se zaměřujeme na tři hlavní oblasti:

Ekologie
Investice do infrastruktury

Infrastruktura

Odpovědné nakládání se
surovinami a zdroji

suroviny a zdroje

Jako obchodní jednotka velké společnosti můžeme být důležitým vzorem v oblasti zodpovědného využívání surovin a zdrojů. To je příležitost, kterou si nechceme nechat ujít. 

Proto se snažíme podíl plastů u našich produktů maximálně snížit – například využíváním plniv, jako např. kamenné moučky, celulózy nebo dřevoplastových kompozitů. V oblasti obalů používáme ke snížení podílu plastů kombinace plastu a kartonu. 

Zasazujeme se také o používání recyklovaných materiálů. Například naše plastové palety jsou vyrobeny pouze z recyklovaného materiálu. 

surovin a zdrojů
Testy Vám poskytnou jistotu rozhodování

produkty

Pro zdravý podnik

Ekonomika

Greiner Assistec má jako součást společnosti Greiner Packaging za sebou dlouhou historii cvyznačující se stálým růstem. Udržitelné hospodaření se současným zaměřením na ekologické obaly je pro nás dlouhodobým podnikatelským myšlením. Přitom cítíme odpovědnost vůči našim zákazníkům, zaměstnancům a přírodnímu prostředí. Našim zákazníkům nabízíme spolehlivost dodávek a našim zaměstnancům jistotu zaměstnání a spravedlivé pracovní podmínky.

Co se týče trvalé udržitelnosti, považujeme za zvlášť důležitý vztah mezi ekologickým chováním a ekonomickým užitkem. Na rozdíl od tradičního pohledu jsou opatření společnosti Greiner Assistec na ochranu životního prostředí chápána jako potenciály ekonomické udržitelnosti. Tento přístup umožňuje všestrannou prospěšnost vedoucí jak ke snížení ekologické zátěže, tak k ekonomickým výhodám.

Pro silnou společnost

Sociální záležitosti

Jako obchodní jednotka podniku s rakouským původem klade Greiner Assistec vysoké nároky na pracovní podmínky a bezpečnost nejen na lokální úrovni, ale i ve všech svých mezinárodních stanovištích.

Společnost Greiner Assistec si je současně vědoma velkého významu regionálnosti. Každé stanoviště musí být chápáno jako součást daného regionu. Proto klademe velký důraz na to, abychom vytvářením jistých pracovních míst přispívali k ekonomickému a sociálnímu blahobytu regionů, ve kterých se naše stanoviště nacházejí.