HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning

Trh HVAC- Topení, vzduchotechnika a klimatizace: inovativní řešení pro komplexní požadavky
Změna klimatu vyžaduje nová řešení také v oboru tepelné a chladicí techniky; klimatické změny mají na tento trh silný vliv. Obnovitelé zdroje energie a CO2 neutrální řešení jsou stále žádanější jak v oblasti vytápění prostor, tak v oblasti chlazení a klimatizace. Vedle rostoucí poptávky po efektivních a vysoce kvalitních topných a chladicích zařízeních s dlouhou životností lze v tomto oboru zaznamenat také další trend: Téměř stejně důležitý jako funkčnost zařízení je v současnosti jeho design, vzhled, který při rozhodování o koupi hraje stále větší roli. Greiner Assistec tento vývoj podporuje výrobou inteligentních, vysoce kvalitních a působivých komponentů.

Zde sázíme na rozmanitost technologií: Ať už se jedná o vstřikování, tvarování termoplastů, extruzní nebo vstřikovací vyfukování, jakož i o individuální zušlechťování – vždy stojíme po boku našich klientů, provázíme je každou projektovou fází a zajišťujeme, aby naše plastové díly odpovídaly komplexním požadavkům daných zařízení.

Výzvy v oblasti trhu HVAC

Klimatizace zažívají boom na vrcholu léta, topení zase v zimě: Odvětví HVAC podléhá silným sezónním výkyvům. Efektivní plánování, které je schopné reagovat na spontánně se měnící poptávku, je proto pro producenty a dodavatele absolutně nezbytné. V Greiner Assistec můžeme našim klientům díky dlouholetým zkušenostem dodávat vysoce kvalitní komponenty a konstrukční celky pro jejich individuální potřeby. Zařízení branže HVAC musí vyhovovat těm nejvyšším požadavkům co se odolnosti a výkonu týče. Proto do sebe musí jednotlivé díly hladce zapadat.

Jako poskytovatelé celkového řešení podporujeme naše klienty po celou dobu realizace projektu. K tomu patří například také návrhy na optimalizaci tvářecích forem a jejich součástí, abychom mohli garantovat tu nejlepší možnou kvalitu. Přitom zajišťujeme, aby naše řešení odpovídala požadavkům na bezpečnost v tomto odvětví (Underwriter Laboratories) a byla dodávána just in time.

Trendy a vývoje v branži HVAC

Požadavky na dodané množství se v odvětví HVAC mohou měnit každou chvíli: Deštivé léto může negativně ovlivnit poptávku po klimatizacích, zatímco nečekaná vlna veder může mít právě opačný efekt. Greiner Assistec může na tyto výkyvy reagovat rychle a flexibilně a přizpůsobit svou výrobu a její objem požadavkům klientů.

Kontaktujte nás

Příklady Best Practice: Chytré celkové koncepty

Greiner Assistec dodává v kategorii HVAC funkční a zároveň vzhledově příjemné celkové koncepty – více informací o našich příkladech Best Practice naleznete v našem online zpravodaji.