Extruzní vyfukování v oboru zpracování plastů

Osvědčený postup výroby dutých těles

Ať se jedná o kanystry, sudy, ventilační potrubí nebo ampule – extruzní vyfukování umožňuje při výrobě dutých těles efektivně využívat extrémní formy a designy. Rozdíly mezi kontinuální a diskontinuální extruzí: Kontinuální extruze je základní metodou a využívá se k výrobě široké škály obalů. Tavenina z plastických hmot je přitom kontinuálně a pomalu vytlačována z trysky. U druhého postupu se tavenina nejprve hromadí v zásobníku. Teprve tehdy, když je zásobník naplněn, je hmota s pomocí pístu rychle tlačena tryskou ven. Tato metoda je tedy vhodná především pro dlouhé a těžké extrudované plastové hadice. Při technickém extruzním vyfukování je celý proces – od extruzního vyfukování jako takového až po koncové opracování – silně přizpůsoben danému produktu. Roboty, stroje a tvářecí formy jsou také přizpůsobeny konkrétnímu projektu a jsou proto použity jen u předem definovaných produktů.

Také následně použité vybavení – např. k řezání, vrtání, vrstvení nebo odebírání je koordinováno individuálně. Abychom mohli optimálně zohlednit přání našich zákazníků, zaměřujeme se v Greiner Assistec především na diskontinuální extruzi. Vyrábíme především technické díly jako např. nádržky na kondenzát pro pračky a sušičky nebo přívodní vedení pro myčky.

V Greiner Assistec se můžeme přesně zaměřit na individuální potřeby našich zákazníků. Víme jaké vybavení jednotlivé produkty vyžadují, a tak jsme schopni optimálně sladit produkt, technologii, proces a požadavky na kvalitu.

Výhody extruzního vyfukování:

  • možnost tvorby extrémních geometrií,
  • nízké náklady na tvářecí formy,
  • vícevrstvé komponenty, například pro nádrže.

Tři kategorie extruzního vyfukování

Tato technologie se využívá především při výrobě obalů a technických dílů. V Greiner Assistec pracujeme jak s kontinuální, tak diskontinuální extruzí.

Většina plastových obalů v lahvovém průmyslu a v oboru výroby nádob sestává z jedné jediné vrstvy, jsou tedy vyráběny ze single-layer materiálu. Proces jednovrstvé kontinuální extruze je v extruzním vyfukování základní metodou produkce vyfukovaných výrobků z extrudovaného rukávce. K tomu jsou v Greiner Assistec využívány vytlačovací hlavy, jejichž technické provedení garantuje rovnoměrné rozložení materiálu i při různých požadavcích na výrobní kapacitu a co nejrychlejší výměnu materiálu a barev.

Tato technologie se využívá především při výrobě obalů pro spotřební zboží a průmyslových obalů. Také v této oblasti pracuje Greiner Assistec jak s kontinuální, tak diskontinuální extruzí.

Pojem „multi-layer“ nebo také „koextruze“ označuje zpracování několika materiálů zároveň, které jsou spolu ve vytlačovací hlavě spojovány. Tím vzniká takzvaný extrudovaný multi-layer rukávec. U zvláště náročných aplikací může vybavení pro výrobu vícevrstvé vytlačovací hlavy zahrnovat až sedm vrstev.

Do výrobního procesu v Greiner Assistec je bez problému možné zahrnout bariérovou vrstvu, a to například pro ochranu potravinových výrobků před vlivy okolního prostředí nebo oxidací, nebo pro zabránění průniku chemikálií do životního prostředí skrz netěsné obaly. Tím, že se pigmenty zavádí pouze do tenké vnější dekorační vrstvy, lze ušetřit náklady na materiál a zároveň lze vytvořit haptické efekty jako hrubý povrch nebo gumové potahy. Další úspory nákladů na materiály jsou možné díky integraci recyklátů nebo směsi materiálů – jako jsou bioplasty – v oddělené vrstvě.

Tato technologie se zakládá na využití robotů a hodí se především k výrobě technických dílů, jako jsou např. roury. Zde robot vkládá dlouhý a tenký extrudovaný rukávec ze stroje do formy.

Technologie 3D vyfukování byla vyvinuta, aby bylo možné vyhovět požadavkům automobilového průmyslu na výrobu potrubí a rozvodů v různých provedeních. Kromě automobilového průmyslu se tato technologie využívá i v rámci jiných segmentů trhu – jako je například produkce konstrukčních celků pro domácí spotřebiče, které jsou často vybaveny dlouhými trubkami komplexních forem. Také v těchto případech jsme v Greiner Assistec schopni podpořit naše zákazníky inovativními nápady.

Proces 3D tváření extruzním vyfukováním začíná zhotovením částečně roztaveného plastového rukávce, který je pak dále různými způsoby zpracováván: Lze ho například přisát do uzavřené formy a vyfouknut stlačeným vzduchem do její dutiny. Tento proces je označován jako 3D vyfukování s podtlakovým ukládáním rukávce. 3D vyfukování s podtlakovým ukládáním rukávce je vhodné především pro produkty s kruhovým průřezem. U sekvenčního 3D extruzního vyfukování jsou průběžně využívány materiály s různým složením: Lze tak optimálně vyrábět komponenty se segmenty flexibilních manžet nebo kanálky s komplexní geometrií. Také u této technologie výroby vzniká jen malé množství odpadu.

Kontaktujte nás

Reference k extruznímu vyfukování

S pomocí extruzního vyfukování lze individuálně a efektivně produkovat velké a malé nádoby. Více informací o našich úspěšně zrealizovaných projektech při uplatnění této technologie naleznete v našem online zpravodaji.