SAM-e:
Smart Automation Made easy

Naše služby pro výhodnou automatizaci bez ohledu na objem výroby

Plug & Automate

Konvenční automatizace se používá hlavně tam, kde ji lze použít opravdu jen pro jednu aplikaci. Společnost Greiner Assistec to ale změnila! Chceme naše výrobní procesy automatizovat inteligentně. Náš cíl? Celková nezávislost na vytíženosti, životnosti produktu, měnících se verzích produktu a mnohem víc. 

Proto jsme vyvinuli SAM-e
- jednoduchý a flexibilní způsob automatizace procesů.

Modules vs. Toolkit

Moduly poskytované ze strany společnosti Greiner Assistec jsou standardizovaným výrobním nástrojem. Existuje mnoho různých modulů s různými možnostmi a schopnostmi automatizace. SAM-e je mozkem automatizačního systému a řídí všechny ostatní moduly. 

Přidáním sady nástrojů (Toolkit) specifických pro konkrétní produkt se moduly přizpůsobí konkrétnímu použití. Jakmile budeme chtít automatizovat nové procesy, stačí investovat již jen do sady nástrojů. Automatizace tak bude do výroby zařazena v podobě našich modulů. 

Modules
Modules + Toolkit

Integrací modulární automatizace v podobě našeho systému SAM-e zvyšujeme flexibilitu výroby. Tento typ automatizace zjednodušuje obsluhu, zvyšuje stabilitu výroby a vytváří přidanou hodnotu pro naše zákazníky i pro nás. SAM-e kombinuje širokou škálu různých modulů pro rozličné aplikace. 

Systém SAM-e můžeme využít u velkého množství výrobků, a staneme se tak nezávislými na velikosti šarží jednotlivých výrobků. Pro přizpůsobení systému SAM-e pro konkrétní aplikaci (např. drapák) je potřeba vytvořit jednoduchou sadu nástrojů pro konkrétní výrobek. Samotná automatizace je standardizovaná a zajišťuje ji společnost Greiner Assistec! 

Shrnuto a podtrženo: Smart Automation snadno a lehce!

Webinar -
Plug & Automate

Our service for beneficial automation independent from production volume

Vaše výhody se systémem SAM-e

1
#easy

velmi snadné a rychlé programování a nastavení. To nám umožňuje používat naše moduly ve výrobě opravdu flexibilně. 

2
#exchangeable

plán automatizace můžeme vytvořit pomocí našich standardizovaných modulů. Lze je snadno přenášet z jednoho stroje nebo pracoviště na druhé.

3
#efficient

vhodné pro nízkou i vysokou vytíženost. Do procesu automatizace je možné přidávat nové akce.

Smart Automation: velký pojem s velkým významem!
Zkratka SMART pro nás znamená:

Kontaktujte nás

Philipp Pirafelner
Global Senior Expert Technology Integration