Life Science

Trh Life Science: osvědčené technologie pro náročná řešení
Dětská láhev
Dětská láhev

Průměrná délka života se zvyšuje, lidé se dožívají čím dál vyššího věku. V roce 2060 bude dle OECD v Evropské Unii průměrná délka života žen 89,1 a mužů 84,6 let. Nejen že se lidé dožívají vyššího věku, oni také později stárnou. Starší lidé jsou koupěschopnější, aktivnější a mobilnější než dříve - a již v mladém věku se starají o to, aby to tak také zůstalo. Zdravotnické a ochranné výrobky jsou na vzestupu - a tím také výrobky s kritickými požadavky na hygienu, čistotu, bezpečnost, sledovatelnost a dokumentaci.

Do tržní kategorie Life Science se ve společnosti Greiner Assistec řadí především zdravotnická zařízení, výrobky pro péči o děti a výrobky, které slouží k ochraně lidí, nebo přicházejí do kontaktu s potravinami. Nejen že v Greiner Assistec vyrábíme jednotlivé díly pro tyto výrobky, my je také na přání asemblujeme a zušlechťujeme. Největší pozornost přitom věnujeme stabilním výrobním procesům, preciznosti a nejvyšší kvalitě.

Trendy a vývoj v oboru Life Science

Obor Life Science je velmi rozmanitý - také společnost Greiner Assistec se v této kategorii zabývá různými oblastmi a výrobky. Tomu zároveň odpovídá různorodost trendů, na které se musíme soustředit:

Zdravotnictví

Stále více lidí se dožívá vysokého věku a z toho důvodu berou své zdraví náležitě vážně. Heslo zní: profylaxe místo diagnózy. To podněcuje velkou část světové populace k tomu, aby pravidelně podnikala něco pro své zdraví. Snad denně se na trhu objevují nové doplňky stravy, fitness trackery, nebo nové inovativní výrobky. Zároveň existuje mnoho zemí, jejichž zdravotní systémy se teprve pomalu vyvíjejí. Tyto země hledají nová řešení, jak k těmto systémům umožnit přístup co možná největšímu počtu lidí. Nesmíme zapomínat ani na digitalizaci ve farmaceutickém průmyslu: Stále více technicky zaměřených startupů využívá příznivé situace a konkuruje etablovaným společnostem svými novými aplikacemi. Společnost Greiner Assistec si je tohoto trendu vědoma a díky svým vysoce kvalitním dílům a komponentům nabízí individuální řešení pro téměř všechny potřeby svých zákazníků.

Péče o kojence a malé děti

Celosvětové trendy se odrážejí také v přístupu k dětem. Z toho důvodu nabývá trvalá udržitelnost v oblasti péče o kojence stále většího významu. Hračky, oblečení a hygienické potřeby mají být pro dobro dětí a naší planety vyráběny ekologicky a v souladu s normami. Do stejné kategorie spadá také intenzivnější poptávka po bio produktech. Starost o malé děti a jejich zábavu usnadňují technické vychytávky a inovativní zařízení. K úspoře času zároveň také přispívají convenience výrobky. Konzumenti navíc objednávají stále více výrobků online a právě v oblasti péče o děti získává téma e-commerce čím dál důležitější roli. Také zde se společnost Greiner Assistec osvědčila jako spolehlivý partner - inovativní díly a komponenty vyvíjíme na přání ve spolupráci s našimi zákazníky. Naše osvědčené technologie garantují řešení z plastů, která berou ohled na delikátní potřeby tohoto odvětví.

Kontaktujte nás

Příklady osvědčených postupů