Building Technologies

Trh „Building Technologies“: široká oblast využití s potenciálem do budoucna
Smoke detector

Pod pojem „Building Technologies“ zahrnuje Greiner Assistec odvětví jako automatizace budov, protipožární ochrana, zabezpečení budov a podniková infrastruktura. Vyrábíme tedy mimo jiné plastové díly a řešení pro řídicí centrály inteligentních budov, topení, hlásiče požárů, hasicí zařízení, alarmy nebo elektrické systémy.

Výzvy trhu „Building Technologies“

Trh „Building Technologies“ je inovacemi poháněn kupředu. Především aplikace Smart Home – a tím také propojení technického vybavení s internetem – získávají stále více na významu a zvyšují tak komplexnost projektů. Neustále se zvyšující funkcionalita elektroniky vestavěné v plastových dílech má za následek krátké životní cykly projektů a vznikají také požadavky na přesně načasované doručení.

Design jednotlivých plastových dílů většinou pochází od zákazníka samotného. Na Greiner Assistec se zákazníci obrací v otázkách dodání plastových dílů a nástrojů. Zde hraje roli především spolehlivost dodávek a jistota zásobování, ale velký význam má také stále stejné barevné řešení dílů a samozřejmě i bezvadnost a neporušenost transparentních dílů. Rozsáhlá kontrola kvality a dokumentace jsou proto v tomto segmentu nezbytné.

Trendy a vývoje v oblasti „Building Technologies“

Svou nabídkou reaguje Greiner Assistec na potřeby zákazníků, kteří se silně zaměřují na trendy trhu. Povrchové dekorace se senzorovou technologií hrají v oblasti „Smart Home“ stále důležitější roli – proto se v našem vlastním projektu zabýváme optimální, osazením senzorů do plastových dílů. U takových dílů je potřeba mimo to také více dbát na jejich elektromagnetické stínění a odolnost proti plameni. MRSA rezistentní povrchová úprava – tedy nátěr proti takzvaným „nemocničním bakteriím“ – v budoucnu také získá na významu.

Kontaktujte nás

Příklady Best Practice: Realizace chytrých řešení

V tomto segmentu je žádaná především produktová a procesní kvalifikace, ale důležitou roli hraje také zajištění logistiky. Greiner Assistec se může prokázat širokým spektrem úspěšně zrealizovaných projektů. Více informací o některých z příkladů Best Practice naleznete v našem online zpravodaji.