Automotive

Tržní kategorie „Automotive“: vstříc budoucnosti se sériovými díly

Automobilový trh zažívá boom: Průmysl je na vzestupu díky každoročnímu zvyšování celosvětového prodeje aut, jakož i přetrvávajícímu trendu směřujícímu k vozidlům s Premium Features – a to v jakékoli cenové třídě. Greiner Assistec má v tomto odvětví rozsáhlé zkušenosti – abychom naše zákazníky mohli co možná nejlépe podpořit při přechodu tohoto odvětví k elektromobilům a autonomním vozidlům, sázíme na průběžné rozšiřování naší odborné kvalifikace.

Pro naše zákazníky vyrábíme především provozní prostředky a sériové díly pro využití v interiérech a exteriérech motorových a užitkových vozidel. K tomu je zapotřebí rozsáhlého specifického know-how v rámci průmyslové oblasti, široké spektrum technologií, jakož i výjimečná výkonnost. Abychom byli schopni optimálně porozumět a vcítit se do požadavků našich zákazníků, zabýváme se intenzivně vývojem odvětví pod heslem: Hybrid Mobility a E-Mobility.

Inovativní řešení pro konvenční a elektrická vozidla

Greiner Assistec dodává díly a konstrukční celky jak pro konvenční, tak pro elektrická vozidla. Základní komponenty pro rozdílné varianty pohonů se přitom liší jen minimálně. Vozidla na elektrický pohon ovšem obsahují specifické komponenty, jako např. baterie, které obsahují plastové díly navíc. Tyto komponenty, ale také nové možnosti vybavení, jako jsou dotykové panely, vyžadují inovativní přístupy. Zde může Greiner Assistec zabodovat rozmanitostí svých technologií a materiálů. Při úzké spolupráci mezi námi a technickým oddělením našich zákazníků předkládáme svá doporučení ohledně utváření a

vývoje, i když finální design pak ve většině případů záleží přímo na koncovém zákazníkovi. Také nabízíme Added Values pro zušlechtění nebo montáž jednotlivých dílů. Greiner Assistec také vlastní certifikaci IATF.

V tomto odvětví probíhá tvrdý boj.

Spousta poskytovatelů a dodavatelů se pokouší v této oblasti zaujmout svými produkty a službami. Cena hraje v rozhodovacím procesu důležitou roli. Aby si dodavatele vůbec někdo všiml, musí být důsledně splněny požadavky na kvalitu a bezpečnost. Těmto požadavkům může společnost Greiner Assistec optimálně vyhovět, a proto je velmi vyhledávaným partnerem.

Toto odvětví je velmi silně reglementováno

Podstatné jsou certifikáty jako IATF norma a standardy definované OEM. Je potřeba brát ohled na individuální potřeby jednotlivých producentů – s ohledem na procesní kvalitu a kvalitu produktů, balení a logistiky. Společnost Greiner Assistec splňuje také tyto předpoklady, podnik má certifikaci IATF.

Trendy a vývoj v oboru „Automotive“

Automobilové odvětví nyní zažívá velmi zajímavé časy: stále více elektromobilů, stále více propojená vozidla, vozidla s autopiloty, digitalizovaná a propojená výroba a nové materiály pro odlehčení konstrukcí a technologie 3D tisku. Tato proměna přináší četné šance, které – jestliže se správně využijí – s sebou nesou pro výrobce automobilů diverzifikované možnosti nabídky. Konzumenti profitují z vyšší bezpečnosti a většího pohodlí.

To, že je stále více aut vybaveno asistenčními systémy, působí především na dodavatele, mezi které patří také Greiner Assistec: Autonomní vozidla mohou být například vybavena otočnými sedadly a do kokpitu musí být integrovány velké obrazovky. Nová designová řešení a tlak na individualizaci – přesně přizpůsobené vkusu zákazníka – vyžadují zkušené experty, kteří tuto úlohu zaměřenou na detaily převezmou.

Greiner Assistec doplňuje tuto změnu v průmyslu inovativními řešeními v oblasti zpracování plastů. Dali jsme si za úkol podporovat naše zákazníky v inovacích, které s sebou přináší elektromobilita nebo autonomní řízení: Jako experti na plasty víme, jaké jsou v tomto odvětví trendy a umíme jim naši nabídku individuálně přizpůsobit.

Kontaktujte nás

Příklady Best Practise: úspěšné projekty ve spolupráci s dodavateli systémů

Především dodavatelé systémů sází na zkušenosti Greiner Assistec – již v minulosti jsme realizovali četné příklady Best Practice . Více informací o našich úspěšně zrealizovaných projektech naleznete v našem online zpravodaji.